Notár v Bratislave
JUDr. Jana Horňáková

Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave zaručuje kvalitu za výkon všetkých činností, ktoré spadajú do portfólia notárskej kancelárie.

Zápisy do registra partnerov verejného sektora

Zaručená konverzia
dokumentov

Notárske zápisnice
o právnych úkonoch

Osvedčovanie právne významných skutočností

Notárske úschovy

Notárske centrálne registre, súdny komisariát

notár Bratislava - notársky úrad Bratislava

Notársky úrad

Notára JUDr. Jany Horňákovej​

Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave ponúka široké spektrum notárskych služieb, ktoré sú potrebné v bežnom živote. Čas je dnes veľmi dôležitá veličina, preto sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety a zabezpečiť im všetky notárske služby v čo najkratšom časovom rozmedzí.

Notárske zápisnice o právnych úkonoch poskytuje naša notárska kancelária hlavne v rámci zápisníc o závetoch, zmluvách a iných právnych úkonoch. Ak zakladáte obchodnú spoločnosť a potrebujete vyhotoviť zakladateľské listiny, vieme Vám poradiť a aj zariadiť všetky potrebné notárske úkony.

Na Notárskom úrade pracujú skutoční odborníci, ktorí sa postarajú o zvládnutie každého Vami zadaného úkonu. Osvedčenie skutočností ako aj úschova listín sú činnosti, ktoré sa dajú vyriešiť vo veľmi krátkom čase. Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej sídli v centre hlavného mesta, kde môžete prísť a vybaviť jednoduché notárske úkony behom pár minút v rámci obednej prestávky.

Overenie fotokópie

Notársky úrad vie taktiež notársky potvrdiť všetky fotokópie po predložení originálu.

Overenie podpisu

Rovnako náš notársky úrad overuje na počkanie aj podpisy a vydáva potvrdenie o pravosti podpisu.

Na časovo náročnejšie úkony si vieme vyhradiť dlhšie stretnutie, ktoré si s klientom môžeme vopred dohodnúť.

Kontakt

Kontaktujte Vášho notára v Bratislave

JUDr. Jana Horňáková,
Nám. SNP 19,
811 01 Bratislava

Pondelok - Štvrtok: 08.00 - 18.00
Piatok: 08.00 - 16.30

Ak Vám nevyhovujú uvedené úradné hodiny, kontaktujte nás a dohodneme si individuálne stretnutie. 

Dohodnite si stretnutie u notára